Tyto stránky již nejsou aktuální, slouží pouze jako archív.
Aktuální verzi stránek najdete na http://khk.hzscr.cz.

Úřední deska

Základní údaje o HZS Královéhradeckého kraje

Základní údaje o Hasičském záchranném sboru Královéhradeckého kraje:

adresa pro doručování:    Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
                                                 nábřeží U Přívozu 122/4
                                                 500 03 Hradec Králové

elektronické doručování:     spisovna@hkk.izscr.cz

telefon, fax: 950 530 111, 495 512 282

identifikační údaje: IČ: 70 88 25 25

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje byl zřízen z. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000. Základním posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Dalšími právními předpisy upravujícími činnost HZS jsou z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně něk. zákonů a z. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně někt. zákonů.

HZS Královéhradeckého kraje je dle § 3 z. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve spojení s § 2 odst.1 písm b) z. č.238/2000 Sb., organizační složkou státu.

Za HZS Královéhradeckého kraje jedná jeho ředitel plk. Ing. František Mencl tak, že k napsanému, vytištěnému či jinak vyznačenému názvu připojí svůj podpis, není-li interními akty stanoveno jinak.

Mgr. Ladislav Král — 02.07.2008

úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti odkaz bude otevřen v novém okně — nahoru

© WorldTech, s.r.o. 2006 — http://www.worldtech.cz